Trotse partner: BrabantSport

Belang topsport in Brabant

BrabantSport is er trots op dat het EK Petanque in ‘s-Hertogenbosch neerstrijkt. ‘Mooie sportevenementen, zoals het EK Petanque, zijn hét visitekaartje voor de sportminded provincie. Buiten dat het sportieve succes van belang is, kijken wij natuurlijk ook naar het grotere plaatje. We zorgen ervoor dat evenementen het maximale opleveren, ook op sociaal-maatschappelijk én economisch vlak’, aldus Michel Reinders, directeur-bestuurder van BrabantSport. Andere evenementen die BrabantSport dit jaar mede mogelijk maakt zijn onder andere de Libéma Open, FIH Pro League én La Vuelta Holanda.

Maatschappelijk side-event
Het maatschappelijke rendement van een sportevenement is voor BrabantSport is zoals Michel aangaf enorm belangrijk. ‘Het afgelopen jaar, in aanloop naar het EK, hebben we in samenwerking met More2Win & het BrabantSport Fonds de Brabantse Boules georganiseerd. Een initiatief om groeiende eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.’ Jeu de boules, bij uitstek een sociale en kleinschalige activiteit, is in dit maatschappelijke programma het centrale middel om kwetsbare ouderen samen te brengen. Om via plezier en beweging nieuwe contacten te leggen en deze duurzaam te borgen op de plekken waar die het belangrijkste zijn: in de wijken van Brabantse steden.

Over BrabantSport
Michel vervolgt: ‘Brabant is een provincie waar hard gewerkt en geïnnoveerd wordt, een provincie die wil investeren in een top woon- en leefklimaat. Sport is daarvoor onmisbaar. Want een provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. Daarom streven wij naar het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het woord. We investeren in evenementen, talentontwikkeling, innovatie en uniek sporten. Dat alles gebeurt op initiatief van de provincie Noord-Brabant met steun van overheden, kennisinstellingen en sportbonden, talenten en topsporters uit Team BrabantSport én het Brabantse bedrijfsleven. Samen erkennen we het belang van sport én samen investeren we in sport. Zo maken we samen #brabantsterkerdoorsport.’